Nieuws

Geen actueel nieuws

Privéleven

Richtlijnen voor de verzameling van persoonsgegevens

In principe gebeurt de toegang tot de beschikbare informatie op of via de site zonder dat persoonlijke gegevens, zoals naam, postadres, e-mailadres moeten verstrekt worden.

Bij wijze van uitzondering voor het verkrijgen van aanvullende service (onderzoek, reservering, ruimte-lid, een abonnement op een nieuwsbrief, ...) is het mogelijk dat persoonlijke informatie, voornamelijk gegevens worden gevraagd aan de gebruiker. In dit geval, wordt de gebruiker hiervan op voorhand verwittigd en worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit dat:
  • Uw persoonsgegevens enkel ingezameld en verwerkt worden in overeenstemming met de voordien aangegeven doeleinden.
  • U het recht hebt om uw persoonlijke gegevens op hun juistheid te controleren en eventuele fouten te corrigeren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke van uw persoonsgegevens op het adres hieronder.
  • De regionale overheid zich inzet voor maken van de beste veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van de persoonlijke gegevens die u verstrekt.

Verantwoordelijke beandelingen

Elk verzoek of vraag in verband met de bescherming van de privacy op de site kan worden gestuurd naar het adres vermeld op de site, maar ook via het e-mail adres klantendienst@shoesplazza.com.

Gebruik van statistiek voor informatie over de navigatie

Wanneer u de site bezoekt, worden de volgende gegevens automatisch verzameld door de geraadpleegde servers :
  • Het toegewezen IP-adres bij uw aansluiting;
  • de datum en tijd waarop u onze site bezoekt;
  • de bezochte pagina's;
  • Het type browser die gebruikt wordt;
  • het geïnstalleerde platform en/of het besturingssysteem op de PC;
  • de gebruikte zoekmachine en trefwoorden om de site te vinden.
Deze informatie wordt enkel bewaard teneinde het aantal bezoekers van de verschillende secties van de site te kennen en om verbeteringen aan te brengen.

Gebruik van cookies

Een cookie is een computerbestand dat wordt verzonden door een internetserver en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze "cookie" kan worden opgehaald op een later bezoek aan dezelfde site. De "cookie" kan enkel gelezen worden door de website die deze gemaakt heeft.

De site maakt gebruik van "cookies" voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie bewaren, zodat u niet elke keer dat u de site bezoekt dezelfde toetsencombinaties hoeft te herhalen.

De meeste "cookies" werken alleen tijdens èèn sessie of bezoek. Geen enkele bevat informatie waardoor u kan worden gecontacteerd via telefoon, e-mail of post. Het is mogelik om uw browser zo instellen dat u een mededeling krijgt als een "cookie" wordt gemaakt of om de registratie ervan te voorkomen.