Nieuws

Geen actueel nieuws


Algemene verkoopsvoorwaarden

Behalve indien anders geschreven of vermeld, houden alle overeenkomsten met ons bedrijf zonder uitzondering volgens onderstaande condities in, dat de koper volgende voorwaarden aanvaardt:

Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gebracht tussen:
SA ShoesPlazza (handelsnaam van de SA Alric Shoes Invest), met het hoofdkantoor rue de la Cite, 2, 4000 Liège, België. ECB: 0447.975.593 Telefoon: +32 (0) 4 239.91.00. E-mail: info@ShoesPlazza.com. Hierna genoemd "ShoesPlazza."


En de natuurlijke- of rechtspersonen die een bestelling willen plaatsen via de ShoesPlazza website (www.ShoesPlazza.com en / of zijn alias) hierna genoemd "Klant".


2 Onderwerp

2.1 Toepssingsgebied
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing, zonder beperking of kwalificatie, op de algemene relatie tussen Shoesplazza en de Klant in het kader van de verkoop van de aangeboden artikelen, de online bestellingen en de aangeboden diensten op de website.
De Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht op datum van de bestelling door de Klant zijn van toepassing.
ShoesPlazza behoudt zich het recht voor om op om het even welk moment deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op onze website en prevaleren , indien het geval, op een andere versie of enig tegenstrijdig document, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van ShoesPlazza.
Bij een applicatie hierin niet vermeld , zijn de geldende procedures op het gebied van de verkoop via internet voor Belgische ondernemingen van toepassing

2.2 Aanvaarding
De bevestiging van de bestelling door de klant op de website van ShoesPlazza  geldt als lidmaatschapsovereenkomst en als volledige aanvaarding van de Algemene Voorwaarden.
Tenzij het tegendeel is bewezen, vormen de gegevens die door ShoesPlazza zijn geregistreerd het bewijs van alle transacties.

2.3 Interpretatie
De titels van de artikels van deze Verkoopvoorwaarden zijn louter voor illustratieve doeleinden en mogen in geen geval een aanleiding zijn voor een interpretatie of vervorming van de clausules waarop zij betrekking hebben.

2.4 Duur
De duur van de toepassing van de Algemene Voorwaarden is overeenkomstig met de tijdsduur van de lancering van producten en diensten aangeboden door ShoesPlazza.


3 Artikelen en diensten

3.1 geldigheid
De artikelen zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De informatie over de beschikbaarheid van de producten wordt direct online gegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling. Echter, deze informatie dient alleen als referentie en kan afwijken van de werkelijke voorraad.

3.2 Kennis van het artikel
De Klant is als enige verantwoordelijk voor de selectie van artikelen en diensten en van hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat  ShoesPlazza in dit opzicht niet aansprakelijk kan worden gesteld. De Klant heeft kennis genomen van de essentiële kenmerken van de producten en diensten die worden aangeboden op de website om een bestelling te plaatsen.

3.3 Geografisch gebied
De bestellingen geplaatst bij ShoesPlazza worden beschikbaar geacht om in Europa geleverd te worden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald door ShoesPlazza door bijzondere voorwaarden met betrekking tot de levertijd en betalingen, die zullen worden vastgelegd door een wijziging van de bestelling.

 

4. Bestelling

4.1 Bestelprocedure
Klant is verantwoordelijk voor het online selecteren van de artikelen die hij wenst te bestellen, en ze in zijn winkelwagentje voegen.
De bestelling wordt vervolgens bevestigd door de klant om dan over te gaan tot de betaling.

4.2 Bevestiging van de bestelling
De verkoop zal pas als definitief worden beschouwd na het versturen van een bevestiging aan de klant dat de bestelling wordt aanvaard door ShoesPlazza, die aangeeft dat de ontvangen betaling van de klant is geaccepteerd.
De bestelling wordt aanvaard na de volledige betaling ervan door de Klant vóór de levering.

4.3 status van de bestelling
De Klant kan zijn bestelling op de website van ShoesPlazza op elk gewenst moment traceren in zijn persoonlijke ruimte.


5 Tarifs Tarieven

5.1 aankoopprijs
De artikelen worden geleverd aan de tarieven van kracht op de datum dat de aanvaarding van de bestelling door ShoesPlazza is bevestigd en meegedeeld aan de Klant voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling.
De prijs door ShoesPlazza aangegeven in de orderbevestiging is de definitieve prijs. Prijzen zijn in Euro's, alle belastingen en rechten inbegrepen. De eventuele kosten voor aflevering zijn niet inbegrepen, die worden beschreven in paragraaf 7.1.

5.2 Prijswijziging
ShoesPlazza behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de prijzen te wijzigen. De geldende prijzen  op het moment van de bestelling door de klant zijn in dit geval van toepassing.


6 Betalingsvoorwaarden

6.1 Betalingstermijn
De prijs is in het geheel opeisbaar op de dag van de bestelling door de Klant. ShoesPlazza zal niet worden verplicht om door te gaan met de levering van de door de klant bestelde goederen indien de prijs voordien niet volledig is betaald (prijs inclusief BTW en eventuele verzendkosten).

6.2 Betalingswijze

6.2.1 Algemeen
De betaling wordt beschouwd als definitief na de effectieve ontvangst van de bedragen door ShoesPlazza, ongeacht de gekozen wijze van betaling van de bestelling door de Klant.
De betaling wordt als definitief beschouwd in de volgende gevallen:

Bankoverschrijving : het volledig bedrag van de bestelling verschijnt op de rekeningafschriften van ShoesPlazza.

Betalen met pinpas of creditcard : het volledige bedrag van de bestelling is goedgekeurd door de certificatie-instelling Ogone.

PayPal: het volledige bedrag van de bestelling is goedgekeurd door de certificatie-instelling PayPal.

ShoesPlazza behoudt zich het recht voor elke bestelling te annuleren waarvan de betaling van frauduleuze oorsprong lijkt.

6.2.2 Procedure
Met betrekking tot de beveiligde betaling biedt ShoesPlazza via Ogone e-Commerce of via Paypal betaling oplossingen aan, specifiek ontworpen voor e-commerce. Zodra u een betaling wilt uitvoeren op de website leidt ShoesPlazza u  naar de PayPal of Ogone website, afhankelijk van uw keuze van betaling. Ogone e-Commerce/PayPal verzamelt de nodige informatie en verwerkt het verzoek om betaling. Na verificatie van de betaling, leidt Ogone / PayPal u terug naar de website van ShoesPlazza. Meer informatie hierover vindt u op de site van Ogone: www.ogone.be en van PayPal: www.paypal.com

6.2.3 Verantwoordelijkheid
ShoesPlazza is niet aansprakelijkheid voor fouten bij een betaling of voor eventuele transactionele problemen in het kader van betaalinterfaces Ogone /PayPal evenals bij verkeerde bankoverschrijvingen

6.2.4 Kredietkaart
De volgend creditcards worden geaccepteerd voor een online betaling :
visa
Eurocard / Mastercard
De volgende Net Banking systemen worden geaccepteerd :
CBC/KBC online

De volgende pinpassen worden geaccepteerd voor betaling online :
Bancontact/Mistercash en Maestro

6.2.5 Bankoverschrijving :
Bank :   CENTEA
COMPTE IBAN:  BE60 8601 1061 7970
BICC :                   NICABEBB

6.3 Voorbereiding van de bestelling
De bestelling wordt voorbereid nadat ShoesPlazza de volledige betaling heeft geïnd en alle nodige gegevens heeft ontvangen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de opdracht, te weten : de volledige details van de klant en van de ontvanger van de bestelling. Zolang deze voorwaarden niet zijn voldaan, wordt de bestelling niet klaargemaakt en kan , in dit geval, Shoesplazza niet in gebreke worden gesteld voor de vertraging van de levering.

6.3.1 Uizondering
Wanneer er bij een bestelling en dus bij de betaling vermoeden zijn van bankfraude behoudt Shoesplazza zich het recht voor om de bestelling op te schorten of volledig te annuleren en dit te melden bij de Federal Crime Computer Unit.


7. Levering

7.1 Leveringskosten

7.1.1 Levering in België
ShoesPlazza gebruikt een unieke leveringspakket  inclusief transportkosten van 6 EUR voor België, BTW  incL, geldig voor de gehele bestelling, ongeacht het aantal bestelde producten.
De levering is gratis voor bestellingen van meer dan 50 EUR incl. BTW in èèn keer geleverd  op èèn enkele adres in België.

7.1.2 Levering in Europa (behalve België)
ShoesPlazza gebruikt een unieke leveringspakket  inclusief transportkosten van 8 EUR, BTW incl. voor Luxembug en Nederland, geldig voor de gehele bestelling, ongeacht het aantal bestelde producten.
De levering is gratis voor bestellingen van meer dan 50 EUR incl. BTW, in èèn keer geleverd  op èèn enkele adres in Luxemburg of Nederland.
ShoesPlazza gebruikt een unieke leveringspakket  inclusief transportkosten van 12 EUR, BTW incl. voor Frankrijk, geldig voor de gehele bestelling, ongeacht het aantal bestelde producten.
De levering is gratis voor bestellingen van meer dan 75 EUR incl. BTW, in èèn keer geleverd  op èèn enkele adres in Frankrijk.

7.1.3 Levering Canada
ShoesPlazza gebruikt een unieke leveringspakket  inclusief transportkosten van 30 EUR, BTW incl. voor Canada, geldig voor de gehele bestelling, ongeacht het aantal bestelde producten.
De levering is gratis voor bestellingen van meer dan 200 EUR incl. BTW, in èèn keer geleverd  op èèn enkele adres in Canada.

7.1.4 Andere landen
ShoesPlazza heeft het recht om een specifiek leveringspakket te gebruiken, afhankelijk van de landen niet omschreven in artikel 7. Voor dit type van levering moet de Klant een e-mail sturen naar service.client @ shoesplazza.com alvorens zijn bestelling te bevestigen om zo de exacte verzendkosten te kennen.

7.2 Termijn
De door de Klant bestelde artikelen zullen worden verzonden binnen 1 tot 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling, mits de betaling is voldaan en bevestigd.
De bestelde artikelen zullen worden geleverd op het adres die de klant opgeeft bij de bestelling op de site ShoesPlazza.

7.3 Verstrijken van het termijn
Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn van 7 dagen vanaf de dag van verzending, niet gerechtvaardigd door een geval van overmacht, dient de klant ShoesPlazza op de hoogte te brengen met een aangetekend schrijven binnen de 15 dagen. De Klant moet dan melden of hij de terugbetaling wenst van zijn aankopen , met uitzondering van elke andere schadevergoeding of schadeloosstelling. Na het verstrijken van 15 dagen gaat ShoesPlazza er van uit dat de artikelen zijn geleverd. De Klant kan dan niet langer een vordering eisen voor niet ontvangst van de bestelling.

7.4 Verpakking
Tenzij een uitzondering, worden de artikelen geleverd in de originele verpakking van de leverancier.

7.5 Transport

7.5.1 BPOST (levering aan huis)
Het pakket wordt door de postbode geleverd de eersvolgende werkdag na verzending indien het een afleveradres in België is. Buiten België kan de levertijd variëren van 2 tot 7 dagen na verzending met de postbode.
Elk pakket heeft een unieke barcode. Via de applicatie "Track & Trace", kunt u de route van uw pakket online volgen.
Indien de Klant afwezig is tijdens de aanbieden van het pakket, kan hij een tweede aanbieding telefonisch aanvragen of het pakket binnen 14 dagen afhalen op het postkantoor of een afhaalpunt.
 
7.5.2 KIALA (afhaalpunt)
Het pakket is gemiddeld vier dagen na het versturen beschikbaar in èèn van de Kiala-punten die de klant heeft gekozen bij het bestellen. De klant wordt via e-mail geïnformeerd dat het pakket beschikbaar is op de geselecteerde Kiala-punt. Het pakket blijft 14 kalenderdagen beschikbaar in uw Kiala punt voordat ze word teruggestuurd naar ShoesPlazza . Momenteel alleen beschikbaar in België.

7.5.3 Mondial Relay (afhaalpunt)
Binnenkort Beschikbaar.

7.6 Overeenstemming
De Klant dient de toestand en de conformiteit van de geleverde artikelen bij aflevering te controleren.
Ingeval van defect e of ontbrekende artikelen dient de klant dit binnen de 3 dagen na ontvangst van het pakket te melden per mail naar: service.client @ shoesplazza.com.
Indien het geleverd artikel niet overeenstemt met de bestelling kan deze worden teruggestuurd op kosten van ShoesPlazza  en kostenloos worden vervangen. Indien het artikel niet kan vervangen worden, kan de klant ofwel het artikel terugsturen en wordt de betaling teruggestort ofwel het artikel houden en vergoed worden voor een deel van de prijs, in de vorm van een waardebon te gebruiken op de site van ShoesPlazza.

7.6.1 Juistheid van de leveringsgegevens
Leveringsadres : Indien het afleveradres volledige of gedeeltelijk onjuist is en daardoor Shoes Plazza de bestelling moet terugsturen, zal de Klant alle gevolgen (vertraagde levering, extra leveringskosten ...) moeten dragen.
ShoesPlazza kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet leveren van de goederen in geval van een fout vanwege de klant.

7.6.2 Vertraging in de levering
ShoesPlazza kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering die gebeuren buiten haar wil zoals staking van de koerierdienst of overmacht.


8 Herroepingsrecht

8.1 Termijn
Overeenkomstig artikel 47 § 1 van de Belgische wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de klant gedurende  14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van levering het recht om de gekochte artikelen die hem niet bevallen terug te sturen.

8.2 Procedure voor terugzendingen
Elke retour dient vooraf gemeld te worden bij de klantendienst van ShoesPlazza, telefonisch op het nr. +32 (0)4 239 91 00 van maandag tot vrijdag van 10 tot 17u of per e-mail
(klantendienst@shoesplazza.com).
ShoesPlazza bevestigt per e-mail dat de retour genoteerd is en geeft de nodige details van de retour procedure  door aan de klant. Enkel de kosten voor retour in de landen die zijn opgenomen in de punten 7.1.1 en 7.1.2 zijn gratis. De retourkosten van de andere landen (bijvoorbeeld Canada) zijn voor rekening van de Klant.
Het pakket moet worden teruggestuurd met ontvangstbewijs naar het volgende adres:

ShoesPlazza
Rue de la Tuilerie 107
B-4030 GRIVEGNEE
BELGIQUE

Het teruggestuurde artikel wordt enkel teruggenomen in zijn geheel, in de oorspronkelijke verpakking, compleet en intact, het mag geen sporen van slijtage vertonen, waaruit blijkt dat het artikel niet gedragen is en in perfecte staat voor wederverkoop. Een beschadigd artikel of waarvan de originele verpakking is beschadigd, wordt niet terugbetaald of omgeruild.

8.3 uitoefening van het recht
Uitgaande van de uitoefening van het herroepingsrecht, heeft de consument de mogelijkheid om te kiezen : ofwel voor de terugbetaling van het gestort bedrag, ofwel voor het omruilen van het artikel. In het geval van een omruiling zijn de retourkosten voor ShoesPlazza. Een omruiling per artikel is mogelijk.In het geval van een terugbetaling, zal ShoesPlazza het betaalde bedrag terugstorten binnen de dertig dagen.

8.4 Terugbetalingsmogelijkheden
De terugbetaling gebeurt op èèn van volgende annuleringprocedures :

Eurocard/Mastercard/Visa : de terugbetaling gebeurt bij voorkeur door de annulering van betaling via ons betaalsysteem Ogone-interface.

Paypal : de terugbetaling gebeurt bij voorkeur op de Paypal rekening van de gebruiker.

Andere: In alle andere gevallen, ongeacht de wijze van betaling voor de bestelling, zal het bedrag aan de klant worden teruggestort per bankoverschrijving.


9 Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de website van ShoesPlazza, namelijk teksten, commentaren, illustraties, beelden en geluiden zijn, met uitzondering van openbare documenten en bijkomende toelichting, exclusieve eigendom van ShoesPlazza. Zij worden als zodanig beschermd door auteursrechten.
Elke weergave, reproductie, uitzending en heruitzending, gehele of gedeeltelijke elementen van de site van ShoesPlazza , anders dan voor persoonlijke doeleinden, niet-commerciële of educatieve doeleinden, is strikt verboden en vormt een inbreuk, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door ShoesPlazza. Deze machtiging kan op elk moment worden ingetrokken.
Iedere gebruiker die een automatische link of hyperlink wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van ShoesPlazza, moet hiervoor uitdrukkelijk een schriftelijke toelating krijgen van ShoesPlazza. Deze machtiging kan op elk moment worden ingetrokken.
ShoesPlazza wijst elke verantwoordelijkheid af aangaande de inhoud van websites die gelinkt zijn aan de website van ShoesPlazza.


10 Verantwoordelijkheid

10.1 Beperking
ShoesPlazza streeft ernaar om de juistheid en de actuele informatie op de website zo goed mogeijk te garanderen en behoudt zich het recht voor om op om het even welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud te wijzigen .
ShoesPlazza kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolledige informatie beschikbaar op de site ; voor schade die voortvloeit uit frauduleuse inbreuk van derden dat leidt tot wijziging van de informatie op de site en voor elke andere schade in het algemeen, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolg waardoor het onmogelijk wordt om toegang te krijgen tot het internet en het gebruik van de Website en / of van alle informatie, direct of indirect hierop.
De foto’s die de artikelen weergeven zijn niet bindend en worden gepubliceerd voor informatieve doeleinden.

10.2 Toegankelijkheid van de site
De website is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk, met uitzondering ingeval van overmacht, van computer problemen, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen. Voor onderhoudsdoelheiden kan ShoesPlazza de site te allen tijde onderbreken.

10.3 Kwaliteit
ShoesPlazza zijn streefdoel is het leveren van kwaliteitsartikelen. ShoesPlazza is niet verantwoordelijk  voor afwijkingen wat het ook is, in het artikel.


11 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Krachtens de Belgische wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens wordt eraan herinnerd dat de gevraagde persoonsgegevens van de Klant enkel dienen om de bestelling te kunnen verwerken en bestemd zijn voor intern gebruik door ShoesPlazza. ShoesPlazza kan beslissen deze gegevens vrij te geven om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.
De klant heeft het recht om die gegevens in te zien, te wijziging, en te laten verwijderen  volgens de voorwaarden door de wet voorzien en volgens de regelgeving zoals gespecificeerd onder "Algemene voorwaarden "en" persoonlijke levensfeer "beschikbaar op de website.


12 Wetgeving, jurisdictie en taal van de overeenkomst

Als uitdrukkelijke overeenkomst tussen de Klant en ShoesPlazza , de website en alle handelingen die voortkomen - met inbegrip van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden - worden beheerst door het Belgisch recht.
De Klant en ShoesPlazza zullen al het mogelijke doen om eventuele geschillen die kunnen ontstaan door de toepassing van deze Algemene Voorwaarden in der minne op te lossen door te bellen naar de klantenservice van ShoesPlazza, die bevoegd is om alle noodzakelijke stappen te ondernemen om deze conflicten op te lossen.
In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Luik (België) bevoegd.
De taal van de procedure is het Frans.
De site is gemaakt in het Frans.


13 Datum laatste wijziging van de wettelijke bepalingen
De laatste update van de wettelijke bepalingen dateert van 22 december 2012